Posted on

Ny skiva ute: “Trots all vanmakt går vi på-alltid framåt utan mål”

Nu kommer uppföljaren vi alla väntat på

“Trots all vanmakt går vi på-alltid framåt utan mål.”

Låtarna handlar om vanmakten. Vi drabbas av sorg, sjukdom eller vi tvingas fly för våra liv. Ändå blickar vi alltid framåt. Vi är på väg. Vi vänder oss inte om. Det ligger i vår natur.